Børre Skui

Børre Skui

Daglig leder

Børre Skui er utdannet byggmester og takstingeniør og er tilsluttet Norsk Takst. Jeg begynte i lære hos min far Johnny Skui

ca. 1980 og tok senere over driften i vårt tømrefirma. Firmaet drev med restaureringsarbeid i Brevik, og nybygg i vårt nærområde. Rollen som takstmann er arbeidsfeltet variert, og besto av hovedsakelig å produsere tilstandsrapporter for bolig/leiligheter i brukt markedet. I senere tid har arbeidsfokus endret seg mot

reklamasjonstakster for kunder som opplever feil ved sin nykjøpte bolig. Disse saken ender ofte opp i rettsapparatet

og jeg er stadig i tingretten og lagmannsretten i både Telemark, Vestfold, Oslo og Agder fylkene. Saker som er relevante for domstolene er Ulovlig

innredning, forskrifter og arealmåling er spesialområder innen virksomheten. Arbeid med tvistesaker medfører at Skui stadig benyttes som sakkyndig for domstolene. Rapportene i tvistesaker skal ha en kvalitet og faglig innhold som gjør dem egnet som dokumentasjon i saker ført for retten.

Skroll til toppen